Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Od dziś (16 marca) uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Realizacją takich wniosków w Białymstoku zajmuje się Departament Obsługi Mieszkańców przy ulicy J.K. Branickiego 3/5. Przed wizytą w Urzędzie należy wykonać zdjęcie. Można to zrobić bezpłatnie w dwóch punktach – przy ulicy Warszawskiej 79/18 i M. Skłodowskiej 14B/1.

Obecnie w Departamencie Obsługi Mieszkańców zostało przygotowanych 5 stanowisk stacjonarnych do nadawania numeru PESEL i jedno stanowisko mobilne do obsługi poza urzędem, w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Z wnioskiem można przychodzić w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, czyli w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wydanie numeru PESEL jest bezpłatne.

– Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszych dniach bardzo wiele osób będzie chciało skorzystać z tej możliwości. Dlatego apelujemy o cierpliwość i wyrozumiałość. To dla nas nowa, dynamicznie zmieniająca się sytuacja. Zrobimy wszystko, aby obsługa osób zainteresowanych PESEL-em była jak najszybsza i najsprawniejsza – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Posiadanie numeru PESEL pozwoli uchodźcom z Ukrainy na dostęp do wielu programów socjalnych i społecznych określonych w specustawie. Będą oni mogli skorzystać między innymi z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do świadczeń rodzinnych oraz do edukacji dla najmłodszych.

Dzięki pomocy Miasta uchodźcy z Ukrainy będą mogli wykonać bezpłatne zdjęcia do wniosku w dwóch punktach fotograficznych – przy ulicy Warszawskiej 79/18 od poniedziałku do piątku w godziny 8.00-18.00, a w soboty w godz. 10.00-15.00 oraz przy ulicy M. Skłodowskiej 14B/1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która jest:

  • obywatelem Ukrainy lub
  • obywatelem Ukrainy i ma Kartę Polaka lub
  • członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka lub
  • jest małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyła w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jeden z rodziców, opiekun, kurator.

Uchodźca z Ukrainy powinien przygotować:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość),
  • dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość, jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Szczegółowe informacje o nadawaniu numeru PESEL (także w języku ukraińskim).

Kamila Bogacewicz

za: bialystok.pl