Najważniejsze zmiany w prawie pracy na rok 2021

Prawo pracy należy do jednej z najbardziej istotnych dziedzin legislacji w każdym państwie — to ono określa obowiązki pracownika i pracodawcy, warunki i formy zatrudnienia, a także zapewnia obu stronom należytą ochronę. Jednocześnie jest to materia podlegająca pewnym zmianom. W polskim prawie pracy regularnie dokonywane są zmiany, korekty i przekształcenia. Choć potrafi być to frustrujące z formalnego punktu widzenia, przestrzeganie tych przepisów jest dla każdej firmy absolutną koniecznością.

Kodeks pracy w 2021 — nowelizacja czy całkowicie nowe prawo?

Każdy rząd posiada swoją koncepcję polityki pracowniczej w Polsce. Oprócz czynników czysto politycznych, wpływ na prawo pracy ma również sytuacja międzynarodowa. Pandemia koronawirusa, która uderzyła w roku 2020, fundamentalnie zmieniła wiele aspektów życia większości obywateli Europy — przede wszystkim kwestie związane z pracą oraz jej organizacją.

Mimo dużej ilości kwestii, które zostaną poruszone w nadchodzących zmianach prawa pracowniczego, wszystko wskazuje na to, że rząd dokona nowelizacji, a nie wymiany kodeksu. Ułatwia to sytuację wielu firm, które nie będą musiały wprowadzać znacznych zmian w organizacji pracy. Mimo to, przy opublikowaniu nowelizacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej dla firm. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie https://www.tgc.eu/obsluga-prawna-firm.

Jakie są spodziewane elementy nowelizacji prawa pracy?

Jedną z najbardziej palących kwestii w tym zakresie jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego z dotychczasowego zakresu (26 dni) do aż 31 dni. Prasa nazywa to „rewolucją”, ponieważ w skali kraju byłaby to bardzo istotna zmiana dla gospodarki. Drugim spodziewanym elementem nowelizacji jest dodanie przepisów dokładniej regulujących pracę zdalną. Dotychczas, funkcja ta była wykonywana przede wszystkim przez tzw. ustawy covidowe, czyli regulacje o charakterze przede wszystkim doraźnym i tymczasowym.

Jak odpowiednio zastosować się do nowego prawa pracy przy prowadzeniu firmy?

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z doradztwa kierunkowo wykształconych prawników, którzy naświetlą każdy szczegół zmieniających się przepisów prawa pracy. Informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem https://www.tgc.eu/prawo-pracy.