Nie radzisz sobie z rodzinnymi problemami? Sprawdź, jak może ci pomóc Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Chociaż brzmi to jak frazes – trudności życiowe zdarzają się każdemu. Najczęściej sami dajemy sobie z nimi radę. Jednak czasem problemy są tak duże, że trzeba sięgnąć po pomoc. Warto wtedy pamiętać, że w Białymstoku istnieje Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli placówka zajmująca się wsparciem mieszkańców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej i samodzielnie nie są w stanie się z niej wydostać.

 

Z jakimi problemami można zgłosić się do OIK?

 

Ośrodek skupia się na wspieraniu białostoczan w najróżniejszych problemach. Udzielamy pomocy mieszkańcom Białegostoku, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej tj. takiej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując swoje możliwości tłumaczy Kazimierz Kuczek, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. W jej ramach udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz (w zależności od potrzeb) poradnictwo prawne, socjalne, pedagogiczne, a także (w uzasadnionych sytuacjach) schronienie – do 3 miesięcy.

Najczęstszymi przyczynami zgłaszania się mieszkańców miasta do Ośrodka Interwencji Kryzysowej są: konflikty małżeńskie i rodzinne, przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków oraz problemy wychowawcze. Spora grupa osób korzysta również z poradnictwa prawnego w sprawach rodzinnych i majątkowych.

 

Kto może się zgłosić do OIK?

 

Właściwie każdy mieszkaniec naszego miasta. Z poradnictwa OIK korzystają osoby w różnym wieku, zarówno kobiety, jak i mężczyźni oraz rodzice lub opiekunowie z dziećmi – odpowiada Kierownik OIK.

W 2020 roku z interwencji kryzysowej skorzystały 2362 osoby. Z porad psychologicznych skorzystało 696 osób, w tym 64 osoby powyżej 64 roku życia. Poradnictwo rodzinne objęło 424 osoby, w tym 48 seniorów. 433 osoby skorzystały z porad prawnych. Z porad socjalnych (w tym mieszkaniowych) oraz pedagogicznych skorzystały kolejno 229 oraz 163 osoby.

Liczby mówią same za siebie – białostoczanie zgłaszają się do Ośrodka i korzystają z jego zasobów. Takie miejsce może stać się świetnym punktem, w którym otrzymamy pomoc, kiedy pojawią kłopoty, dlatego nie warto się obawiać czy wstydzić. Kryzys łatwiej przezwyciężyć z fachową pomocą.

 

Na jakie wsparcie można liczyć, zgłaszając się do OIK?

 

W ofercie, oprócz spotkań indywidualnych z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, specjalistą pracy z rodziną, pracownikiem socjalnym czy prawnikiem, są też grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, grupa dla osób zmagających się ze stresem i zaburzeniami lękowymi, grupa dla osób mających trudności w nawiązaniu relacji, terapia małżeństw/par oraz grupy dla dzieci i młodzieży (socjoterapeutyczna, Trening Zastępowania Agresji) – wymienia Kazimierz Kuczek, Kierownik OIK. – Grupy dla dzieci aktualnie są zawieszone z powodu pandemii.

Od kilku lat prowadzone były również Programy Korekcyjno-Edukacyjne i Psychologiczno-Terapeutyczne dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Rocznie korzystało z nich ok. 50 osób.

 

Zapamiętaj ten adres!

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieści się przy ulicy Włókienniczej 7.

Nie wahaj się tam zgłosić, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej i będziesz potrzebować wsparcia.

Wizyta w Ośrodku nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak warto wcześniej skontaktować się telefonicznie w celu umówienia terminu spotkania z odpowiednim pracownikiem OIK.

Telefony: 85 744 50 28; 85 744 50 27.

 

Fot. Pexels