Obywatele Ukrainy, pobierający świadczenia dla rodzin muszą zgłosić swój wyjazd w ZUS-ie


fot. Markus Spiske, źródło Pexels

Obywatele Ukrainy, którzy pobierają świadczenie wychowawcze 500 plus, czy też rodzinny kapitał opiekuńczy, powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski, jeśli pobyt poza granicami naszego kraju ma trwać  dłużej niż miesiąc – przypomina Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenia rodzinne z ZUS jak np. 500 plus czy rodzinny kapitał opiekuńczy przysługują uchodźcom tylko w tym okresie, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej miesiąca tracą prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń dla rodzin. O swoim wyjeździe muszą poinformować ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nienależnie pobrane środki trzeba będzie potem zwrócić i to w dodatku razem z odsetkami- informuje Katarzyna Krupicka, rzeczniczka ZUS w Podlaskiem.

Poinformować o wyjeździe z Polski uchodźca może przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć pismo na formularzu POG. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyjedzie z Polski, świadczenia już nie przysługują. Jeśli natomiast obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła nasz kraj.

– Mamy dostęp do różnych państwowych rejestrów np. do systemu informacji oświatowej (SIO), Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnego Rejestru Świadczeniobiorców czy

rejestru osób pobierających świadczenia rodzinne zwanego Centralną Bazą Beneficjentów. Korzystamy także ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy oraz rejestru Straży Granicznej – wyjaśnia rzeczniczka.

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, a  w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Zakład może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.