Po co przeprowadza się spis powszechny?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września. Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy, jednak dla tych, którzy nie korzystają z sieci, metodą uzupełniającą będzie spis przez telefon na infolinii lub wizyta rachmistrza w miejscu zamieszkania.

Czym jest spis ludności?

Narodowy spis ludności przeprowadza się w celu podstawowego badania z zakresu statystyki, dzięki któremu zbierane są informacje o stanie ludności, strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Dzieje się to w określonym momencie i na określonym terenie. W Smartix.pl poruszaliśmy już temat spisu powszechnego, gdzie można przeczytać o tym, jak należy się zapisać. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do prowadzenia badań statystycznych zgodnie z  Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Dane pozyskiwane w spisie powinny pochodzić od wszystkich mieszkańców, dlatego czynności prowadzone są na terenie całego kraju.

Dlaczego przeprowadza się spis ludności?

Podczas spisu ludności, Państwo ma na celu poznanie swoich obywateli, zadając im pytania odnośnie tego, ile osób jest w kraju, kim te osoby są i jak im się żyje. Często informacje odnośnie wyznania, narodowości czy stopnia niepełnosprawności są zdobywane jedynie poprzez spis powszechny. Takie dane są niezwykle ważne w kontekście zmian, jakie chce wprowadzać Państwo Polskie. Za sprawą wyników spisu ludności, możliwa jest również analiza i ocena zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach.

Na tej podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące spraw gospodarczych i społecznych przez kolejne lata. W Polsce spis ludności przeprowadzany jest według zaleceń ONZ, co dziesięć lat. Wzięcie udziału w badaniu jest obowiązkowe, a zaniechanie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem kar grzywny. Sprawdź inne ciekawe artykuły na Smartix.pl