Polska rajem dla Ukraińców

Okazuje się, że obywatel Ukrainy jest najbiedniejszy, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy mieszkają w całej Europie.

Pracownik zarabia na Ukrainie równowartość 625 złotych. Rzadko kiedy środki w tej wysokości są wystarczające na miesięczne utrzymanie. Ale nie tylko niskie pensje są powodem, dla którego Ukraińcy coraz tłumniej przekraczają polską granicę. Chodzi również o bezpieczeństwo. Mając na uwadze stan zbrojny w tym kraju, nie można się dziwić, że uciekają z niego całe rodziny. Szukają po prostu bezpieczeństwa i warunków do spokojnego, godnego życia. Takie znajdują właśnie u nas.

Najnowsze badania statystyczne wskazują, że na terenie Polski przebywa już ponad 1,2 milionów Ukraińców. Będzie ich jeszcze więcej, bo nasz rząd wydał decyzję, zgodnie z którą legalny pobyt i pozwolenie na pracę w Polsce jest uzyskiwany na zasadach uproszczonych. Dla Ukraińców, ale i dla Polaków powinien być to powód do zadowolenia. Czy wiecie, że prawie 40% zjeżdżających do nas Ukraińców posiada wykształcenie wyższe? Połowa ma wykształcenie średnie, a tylko pozostali nie mogą pochwalić się jakimkolwiek dyplomem świadczącym o ukończeniu szkoły. Zyskujemy więc profesjonalną siłę roboczą, która łata dziury po polskich pracownikach, którzy już dawno wyemigrowali na Zachód.

Przyjazd do Polski to szansa na lepsze życie. Ukraińcy biorą tu pod uwagę wszystkie czynniki, jakie składają się na odpowiedni komfort mieszkania w naszym kraju. Polska uznawana jest za kraj wysoce cywilizowany i bezpieczny. Polacy zaś za przyjaznych i pomocnych sąsiadów. Przeważnie obywatele Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do naszego kraju w celach zarobkowych, mają zamiar tutaj zostać. Tylko niektórzy mają w planach przeprowadzkę dalej na Zachód.

Średnie zarobki Ukraińca w Polsce to 2 tysiące złotych. To ponad 3 razy więcej niż w jego ojczyźnie. Co ciekawe, statystyczny obywatel Ukrainy, który podejmuje pracę na terenie naszego kraju, na miesięczne utrzymanie wydaje około 1 tysiąc złotych. Resztą odkłada albo przesyła najbliższym, którzy pozostali w jego ojczyźnie.

Ukraińcy wybierają najczęściej duże miasta w Polsce, bo to one przede wszystkim dają szansę na rozwój i zarobek. 1 na 10 mieszkańców Wrocławia to właśnie obywatel Ukrainy. Duża ich liczba zamieszkała również w Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. Najmniej układa sobie życie na północy naszego kraju.

O tym, że Ukraińcy wiążą swoją przyszłość z Polską, świadczy nie tylko fakt podejmowania u nas pracy zarobkowej. Okazuje się, że patrząc na liczbę sprzedanych dla obcokrajowców mieszkań, to właśnie Ukraińcy wiodą w tej dziedzinie prym. Pośrednicy sprzedaży nieruchomości potwierdzają, że obywatele Ukrainy zdecydowali się kupić u nas ponad 3 tysiące mieszkań. Głównie były to nieruchomości w dużych miastach.

Prognozy ekspertów potwierdzają, że do Polski przyjedzie jeszcze więcej Ukraińców. Ci, którzy już u nas pracują, szybko ściągają pozostałych członków rodziny. Najczęściej w kilka miesięcy są w stanie załatwić u nas mieszkanie, dobrze płatną pracę i wszelkie świadczenia, które pozwolą rodzinie normalnie funkcjonować. Marzenie o życiu w polskim raju bardzo szybko się spełnia.

Artykuł powstał w oparciu o treści zamieszczone na stronie EWL – firmy zajmującej się pomocą w zatrudnianiu obcokrajowców.