Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Około 11 tys. miejsc dla dzieci przygotowało Miasto Białystok w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Rekrutacja rozpoczęła się 27 lutego.

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 potrwa do 10 marca. Prowadzona jest według takich samych przepisów prawa krajowego i miejscowego, jak w roku poprzednim.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane są elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

Jak w roku poprzednim, istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Na następny rok szkolny Miasto przygotowało łącznie 11008 miejsc dla przedszkolaków, w tym: 8631 w przedszkolach samorządowych, 1667 w 68 oddziałach przedszkolnych (w tym 5 integracyjnych) 22 publicznych szkół podstawowych, oraz 710 miejsc w 10 przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na zasadach placówek samorządowych. Warto wiedzieć, że we wrześniu 2022 r. edukację przedszkolną rozpoczęło łącznie ponad 10,9 tys. dzieci.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 30 marca o godz. 15.00. Następnie trzeba będzie potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki w terminie do 3 kwietnia (do godz. 15.00). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 kwietnia o godz. 15.00.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

za:bialystok.pl