Stypendia dla młodych twórców

Kolejnych sześciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2020 r. Łączna wartość grantów to 86 tys. zł.

W ogłoszonym naborze wpłynęło łącznie 25 wniosków stypendialnych od młodych twórców. Do 30 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 24 wnioski na drugie półrocze 2020 r. Jeden wniosek wpłynął 11 maja, po regulaminowym terminie.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 11 zgłoszeń nie spełnia kryteriów regulaminowych. Następnie 14 wniosków – tych, które spełniały kryteria formalne – zaopiniowała trzyosobowa komisja.

20 maja prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 6 stypendiów na drugie półrocze 2020 r., na łączną kwotę 86 tys. zł. Granty otrzymały następujące osoby:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Dziedzina i tytuł przedsięwzięcia Wysokość stypendium  (zł)
1. Mateusz Cempura Dziedzina: TEATR

Projekt pn. „Garaż” (tytuł roboczy)

15 000
2. Oskar Lasota Dziedzina: TEATR

Projekt pn. „Hikikomori”

10 000
3. Rafał Pietrzak Dziedzina: TEATR

Projekt pn. „Uczta Tymona. Jestem bogaty przyjaciół skarbami”

15 000
4. Mateusz Korsak Dziedzina: SZTUKI WIZUALNE

Projekt pn. „Magma 2 i Hyperion na Marsie”

18 000
5. Magdalena Abramowicz Dziedzina: UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Projekt pn. Dźwiękonutki dla malutkich

14 000
6. Magdalena Szczebiot-Murawska Dziedzina: MUZYKA

Projekt pn. Realizacja teledysku do utworu „Wybrzmiewa” (tytuł roboczy)

14 000

– Cieszę się, że dzięki wsparciu Miasta Białystok, po raz kolejny będą mogły powstać wartościowe projekty kulturalne – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W pierwszym naborze stypendia (o łącznej wartości 96 tys. zł) otrzymało sześciu młodych twórców. Całkowita wartość grantów dla młodych twórców w 2020 r. wyniosła 182 tys. zł. W sumie otrzymało je 12 stypendystów.

Kamila Bogacewicz

Za: bialystok.pl