Szkolenia, kursy, staże dla kobiet 30+ Weź udział w projekcie!

Projekt “Aktywna i niezależna – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” ma na celu pomoc kobietom po 30 roku życia, które napotykają trudności w podjęciu pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad inną osobą zależną, np. rodzicami, dziadkami czy starszym dzieckiem z niepełnosprawnością.

Uczestnictwo w programie jest też ciekawą propozycją dla Pań po 50 roku życia, zwłaszcza z niskimi kwalifikacjami, które często mają ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do KOBIET:

 • powyżej 30. roku życia (panie 30+ oraz panie 50+),
 • zamieszkujących miasto Białystok, powiat białostocki oraz sokólski ,
 • opiekujących się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną,
 • pozostających bez zatrudnienia.

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OBEJMUJE:

 1. IPD „Bilans Kompetencji” – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania – ścieżki rozwojowej oraz zawodowej każdej uczestniczki.

Termin realizacji: maj – czerwiec 2017 r.

 1. Warsztaty rozwoju osobistego – zajęcia grupowe, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych coachów oraz doradców, celem których jest wzrost wiary we własne możliwości oraz udoskonalenie umiejętności Społecznych.

Termin realizacji: lipiec 2017r.

 1. Kursy zawodowe – kształcące w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, tj.:
 • Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem – 120 godz.
 • Pracownica biurowa z elementami kadr i płac – 120 godz.
 • Pracownica małej gastronomii – 120 godz.
 • Office Manager – 120 godz.

Po zakończeniu kursu Uczestniczki przystąpią do egzaminu zawodowego, po zdaniu którego otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2017 r.,

 1. Grupowe i indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy
 • warsztaty grupowe, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych i pośredników pracy, z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Termin realizacji: październik 2017 r.

 • Coaching kariery – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w celu bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Termin realizacji: październik – grudzień 2017 r.

 1. Staże zawodowe – 3-miesięczne, PŁATNE staże zawodowe dla każdej z 40 uczestniczek projektu.

Termin realizacji: styczeń – maj 2018 r.

PRACĘ ma podjąć co najmniej 20 uczestniczek projektu.

KAŻDA UCZESTNICZKA OTRZYMA:

 • 997 zł netto x 3 miesiące = 2991 zł netto wynagrodzenie za staż,
 • ok. 800 zł netto stypendium szkoleniowego,
 • zwrot kosztów dojazdu (udział w warsztatach grupowych, szkoleniach) – najtańszym
  kosztem transportu,
 • refundację kosztów opieki nad osobą zależną podczas uczestnictwa w warsztatach grupowych, szkoleniach i stażach zawodowych,

Przyjmowanie Kart Zgłoszeniowych: do 30.04.2017 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Więcej informacji znajdziesz na http://www.4progress.pl/