Bezpieczne dziecko – weź udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa dzieci

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych zaprasza nauczycieli, rodziców, opiekunów i wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz elementów ratownictwa specjalistycznego w ratowaniu dzieci.

Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu, na wakacjach.

Na szkoleniu zdobędziecie m.in. umiejętności:

  • profilaktyki bezpieczeństwa i rozpoznawania zagrożeń,
  • realnych technik udzielania pierwszej pomocy dzieciom w nagłych zdarzeniach,
  • postępowania np. przy zadławieniu, urazach, zatrzymaniu krążenia czy nagłych stanach chorobowych,
  • postępowaniu przy wypadkach samochodowych i innych zdarzeniach komunikacyjnych,
  • ewakuacji dzieci z pożaru,
  • rozpoznawaniu zagrożeń kryminalnych i obyczajowych wobec dzieci,
  • rozpoznawanie zagrożeń społecznych, np. zjawiska paniki w miejscach publicznych.

Szkolenie będzie zakończone Certyfikatem akceptowalnym przez placówki oświatowe jako dokument potwierdzający szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie realnej wiedzy ratowniczej, popartej wieloletnim doświadczeniem instruktorów w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Tematyka:

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, elementów ratownictwa specjalistycznego i przewidywania zagrożeń dla kadry dydaktycznej, rodziców i opiekunów.
  • Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez profilaktykę i uczenie dzieci prawidłowych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń poprzez zabawę, w przedszkolu i w domu.
  • Analiza potencjalnych sytuacji wyjątkowych oraz wdrażanie planów awaryjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Profilaktyka i przewidywanie zagrożeń, wytyczne dla kadry i organów prowadzących placówki edukacyjne.

Data i miejsce

21 kwietnia 2018, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Świętego Rocha 3, Białystok.

Harmonogram szkolenia:

9.00 – 9.15 – rejestracja
9.15 – 13.00 – wykład (w tym przerwa kawowa 15 minut)
13.00 – 13.45 – przerwa obiadowa
13.45 – 16.00 – ćwiczenia praktyczne na fantomach

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać pod adres: biuro@fundacjatrzycztery.pl, w tytule należy wpisać BEZPIECZEŃSTWO. W treści: Imię, nazwisko, informację o rabacie.

Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z Regulaminem Szkolenia oraz numerem konta, na który należy dokonać opłaty.

Uiszczenie opłaty wiąże się z akceptacją regulaminu.

Organizator zapewnia poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Ceny i rabaty

1) Cena regularna -> 190zł/os.

2) Wolontariusze, Harcerze (zaświadczenie o wolontariacie, Książeczka Harcerska) -> 180zł/os.

3) Posiadacze: Białostockiej Karty Dużej Rodziny, Legitymacji Nauczyciela, Karty Seniora -> 170zł/os.

4) Zaproś drugą osobę (należy zgłosić dwie osoby w jednym mailu) -> 160zł/os.

5) Minimum 3 osoby z jednej placówki oświatowej (zaświadczenie od pracodawcy) -> 150zł/os.

6) Rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności) -> 140zł/os.

Dokumenty uprawniające do zniżki należy pokazać podczas rejestracji w dniu szkolenia.

Prowadzący

Michał Napiórkowski – Prezes Zarządu Fundacji Strefa Przetrwania. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku Dowódca Sekcji. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Były Żołnierz Wojsk Powietrzno-Desantowych, Instruktor technik przetrwania.
Posiada Kwalifikacje do dowodzenia działaniami Ratowniczo-Gaśniczymi, oraz dodatkowo kwalifikacje w dziedzinach:
Ratownik KPP,
Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Młodszy Nurek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Młodszy Ratownik Wysokościowy Państwowej Straży Pożarnej,
Instruktor Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej Ratownictwo Chemiczno-Ekologiczne,
Ratownictwo Techniczne,
Instruktor Nurkowania M1 KDP CMAS, NN, SS, NP.

Bartłomiej Paweł Domian – Ratownik medyczny, na co dzień pracuje w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne.
Ukończył kursy Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie: podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS AED), zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS), zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (EPLS) oraz kursy Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie: zaawansowanych zabiegów ratujących życie u osób dorosłych (ACLS), zaawansowanych zabiegów ratujących życie w stanach zagrożenia życia u dzieci (PALS).
W zakresie szkoleń współpracuje z doświadczonymi lekarzami, ratownikami medycznymi i pielęgniarkami pracującymi na co dzień w systemie ratownictwa medycznego.