Weź udział w teście wiedzy o historii Białegostoku i wygraj

Masz dużą wiedzę na temat przeszłości naszego miasta? Wykorzystaj to! Weź udział w teście wiedzy o historii Białegostoku i wygraj nagrodę pieniężną!

Na zwycięzców czekają 3 główne nagrody: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie.

Do testu może przystąpić maksymalnie trzysta osób.

Test odbędzie się 19 lutego o godzinie 17:00 w sali Kina Forum w Białymstoku, ul. Legionowa 5.

Zapisy trwają tylko do 10 lutego, ale wiemy, że są jeszcze miejsca!

Decyduje data wpływu dokumentu.

Udział może wziąć każdy, za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (np. przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych). Uczestnicy testu będą musieli wykazać się wiedzą m.in. o Ludwiku Zamenhofie i Józefie Piłsudskim.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się na stronie Muzeum Wojska w Białymstoku: http://www.mwb.com.pl/mwb2015/art,363,test-wiedzy-o-historii-bialegostoku-zgloszenia

Uzupełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową (Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok) lub elektronicznie (adres e-mail: test@mwb.com.pl)

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.

Razem z Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszamy do wzięcia udziału. Naprawdę warto!

Informacje i grafika: strona internetowa Muzeum Wojska w Białymstoku