Wyjątkowa książka dla ukraińskich gości/ Унікальна книга для українських відвідувачів

Publikacja „Na dobry początek. Powitalna książka dla dzieci i rodziców z Ukrainy” pomoże dzieciom z Ukrainy zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nauczyć języka polskiego. Trafi między innymi do białostockich placówek edukacyjnych. Wydanie książki zostało sfinansowane przez Miasto Białystok i Unię Metropolii Polskich.

W ręce naszych gości z Ukrainy trafi nowa książka, którą wspólnie z Unią Metropolii Polskich wydało Miasto Białystok. Nosi ona tytuł: „Na dobry początek. Powitalna książka dla dzieci i rodziców z Ukrainy”.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w stworzenie tej książki. Wiele osób pracowało nad nią w bardzo szybkim tempie, z wielkim oddaniem, bezinteresownie, dzięki temu mogła powstać w ciągu zaledwie dwóch tygodni – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Ma ona służyć temu, aby młodzi ludzie nabrali odwagi, pewności siebie, by łatwiej było im odnaleźć się w nowym miejscu, nowej szkole.

Autorkami książki są Agnieszka Suchowierska – pisarka i Katarzyna Szostak-Król – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26. Publikację przetłumaczyła Kseniya Kharchenko. Autorki wiele lat pracowały z dziećmi uchodźczymi i swoje doświadczenia wykorzystały w tej publikacji.

– Książka zaprasza dzieci do przeżycia przygody w polskiej szkole. To jest historia chłopca, który ucieka z Kijowa. Przekracza próg polskiej szkoły i spotykają go niesamowite rzeczy, otwarci nauczyciele, uśmiechnięci koledzy i koleżanki. Dostaje też wyjątkowy prezent – breloczek w kształcie bociana. I jak trzyma tego bociana w swojej ręce, to zawsze czuje się tutaj bezpieczniej, dodaje mu to otuchy – powiedziała Katarzyna Szostak-Król. – Publikacja ma podwójny cel. Pomaga w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych i jednocześnie uczy podstawowych wyrazów i zwrotów przydatnych w nowej polskiej szkole.

Książka jest bezpłatna, została wydana w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Około 3 tys. zostanie w Białymstoku do dyspozycji dyrektorów szkół, pozostałe trafią do innych miast. Partnerami wydania są: Miasto Białystok, Unia Metropolii Polskich, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Obecnie w Białymstoku do 108 miejskich placówek edukacyjnych zostało przyjętych 663 dzieci i młodzieży z Ukrainy (do 49 przedszkoli samorządowych – 173 dzieci, do 38 szkół podstawowych – 422 uczniów, do 21 szkół ponadpodstawowych – 68).

Kamila Bogacewicz


Книга «Для гарного початку. Привітальна книга для дітей та батьків з України» допоможе дітям з України акліматизуватися в новому місці та вивчити польську мову. Вона потрапить, зокрема, до навчальних закладів Білостока. Видання книги профінансували місто Білосток та Союз польських митрополій.

Наші гості з України отримають нову книгу, яка була видана містом Білосток разом із Союзом польських митрополій. Вона називається: «Для гарного початку. Привітальна книга для дітей та батьків з України».

– Дуже дякую всім, хто долучився до створення цієї книги. Багато людей працювали над нею у дуже швидкому темпі, з великою самовідданістю, безкорисливо, завдяки чому її вдалося створити всього за два тижні, – зазначив заступник міського голови Рафал Рудніцкі. – Вона має допомогти молоді набратися сміливості, впевненості в собі, щоби їм було легше знайти себе на новому місці, у новій школі.

Авторами книги є Агнешка Суховєрська – письменниця та Катажина Шостак-Кроль – директор Початкової школи № 26. Публікацію переклала Ксенія Харченко. Автори багато років працювали з дітьми-біженцями та використали свій досвід у цій публікації.

– Книга запрошує дітей пережити пригоди в польських школах. Це історія хлопчика, який тікає з Києва. Він переступає поріг польської школи і його зустрічають дивовижні речі, відкриті вчителі, усміхнені однокласники та однокласниці. Також він отримує унікальний подарунок – брелок у формі лелеки. І коли він тримає цього лелеку в руці, то тут завжди почувається безпечніше, це його підбадьорює – розповіла Катажина Шостак-Кроль. – Публікація має подвійне призначення. Вона допомагає подолати проблеми з адаптацією і водночас навчає основних слів і фраз, які будуть корисними у новій польській школі.

Книга безкоштовна, вона вийшла накладом 10 тис. копій. Близько 3000 буде в розпорядженні директорів шкіл у Білостоці, решта поїде в інші міста. Партнерами публкації є: місто Білосток, Союз польських митрополій, Гданське видавництво освіти.

Зараз у Білостоці прийнято 663 дитини та підлітка з України до 108 міських навчальних закладів (до 49-ти дитячих садочків місцевого самоврядування – 173 дитини, до 38-ми початкових шкіл – 422 учні, до 21-єї загальноосвітньої школи – 68 учнів).

Каміла Богацевич

 

za: bialystok.pl