Specjalizacje dietetyka

Dietetyk to zawód wykonywany przez specjalistę ds. żywienia. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy dietetyka, ponieważ bezskutecznie walczy z nadwagą i otyłością. Fachowiec w takiej sytuacji może rzeczywiście pomóc i całkowicie zmienić życie pacjenta. Jak zostać dietetykiem i w jakich specjalizacjach można się kształcić?

Roczna nauka

W celu zdobycia kwalifikacji dietetyka wystarczy ukończyć roczną szkołę policealną, np. w Białymstoku. W ciągu dwóch semestrów nauki kandydaci na dietetyków opanowują rozległą wiedzę dotyczącą żywienia człowieka, medycyny i biochemii. Poznają normy żywieniowe wraz z obowiązującą kwalifikacją, zaznajamiają się z oceną wzajemnego wpływu farmakologii i prowadzonej diety. Dietetyk uczy się, jak tworzyć plany żywieniowe w zależności od różnych parametrów: wieku, płci, stanu zdrowia oraz trybu życia pacjenta.

Finalnie uczniowie zostają specjalistami ds. żywności, przygotowanymi merytorycznie do fachowej oceny jakości składników i produktów odżywczych, i potrafią na tej podstawie opracowywać odpowiednie programy żywieniowe.

Do celów kształcenia na kierunku dietetyka w rocznej szkole policealnej m.in. w Białymstoku zalicza się: ocenę stanu odżywiania pacjenta i sposobu żywienia oraz rozpoznanie ewentualnego niedożywienia, a także zapobieganie chorobom wynikającym z nieprawidłowego odżywiania się, m.in. nadwadze i otyłości. Wykształcony dietetyk może prowadzić edukację żywieniową zarówno dla indywidualnych pacjentów, jak i dla większych grup.

Specjalizacje dietetyków

Można wymienić trzy główne specjalizacje, w których kształcą się dietetycy: dietetyka kliniczna, sportowa i psychodietetyka. Dietetyk kliniczny ma wiedzę dotyczącą prawidłowych sposobów żywienia osób chorych. Może dobrać właściwy jadłospis dostosowany do potrzeb wynikających z konkretnych schorzeń, na które cierpią pacjenci. Niezbędne jest przy tym, aby dietetyk kliniczny znał zależności, jakie występują pomiędzy układem pokarmowym a innymi układami w ciele człowieka.

Dietetyk sportowy świadczy usługi doradcze osobom aktywnym – sportowcom i amatorom, którzy chcieliby uzyskać konkretne, sprawdzone informacje dotyczące żywienia i łączenia treningu z dietą. Potrafi on oceniać i planować żywienie dietetyczne i ewentualne włączenie suplementacji.

Z kolei do głównych zadań psychodietetyka należy wykrycie przyczyn problemów związanych z utrzymaniem prawidłowej masy ciała oraz rozpoznanie pozażywieniowych aspektów nadwagi lub niedowagi. Psychodietetyk to połączenie profesji dietetyka z psychologiem.