Alimenty przy rozwodzie za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron nie wyklucza możliwości ubiegania się o alimenty. Ich otrzymanie nie jest jednak oczywiste.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć zarówno wspólnych dzieci jak i byłego współmałżonka.

W przypadku dziecka, obowiązek ten będzie spoczywał na rodzicu niewychowującym potomka. Istnieje on tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Moment wygaśnięcia obowiązku nie ma nic wspólnego na przykład z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

W przypadku byłego współmałżonka, sprawa alimentów nie jest tak oczywista jak w wypadku dzieci. Co do zasady alimenty orzeka się wtedy, gdy jeden ze współmałżonków znajduje się z powodu małżeństwa w gorszej sytuacji finansowej – gdy następuje pogorszenie lub niedostatek.

Wnioskując o alimenty warto mieć pomoc prawną. Nawet w przypadku rozwodu za porozumieniem stron dobrym pomysłem jest zatrudnienie prawnika, który będzie na reprezentował w postępowaniu. Sprawy finansowe zazwyczaj wiążą się z dużymi emocjami, stresem. Adwokat oceni na chłodno naszą sytuację i podpowie najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy.

Szukając profesjonalisty, który podejmie się naszej sprawy, w wyszukiwarce wpiszmy hasło takie jak „Adwokat Rzeszów„. Znajdziemy wyspecjalizowanych prawników, którzy przeprowadzą nas przez sprawę o alimenty od początku do końca.

Alimenty a rozwód za porozumieniem stron

Rozwód może zostać przeprowadzony za porozumieniem stron lub z orzeczeniem winy jednego z małżonków. Będzie to miało bezpośredni wpływ na kwestie alimentów między byłymi współmałżonkami. W przypadku obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci nie ma żadnego znaczenia czy rozwód orzeczono za porozumieniem stron czy też z winy małżonka. Sąd, orzekając zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka i jego usprawiedliwione potrzeby. Składają się na to koszta leczenia, edukacji, ale również wydatki związane z rozrywką czy pasjami dziecka. Alimenty obejmą także bieżące utrzymanie – czynsz, rachunki, jedzenie. Ustalając wysokość alimentów, sąd weźmie pod uwagę poziom na jakim dotąd żyło dziecko i możliwości finansowe tego z byłych współmałżonków, który zobowiązany będzie łożyć na potomka. Warto  zauważyć, że przez możliwości finansowe uważa się nie tylko to, co faktycznie zarabia dana osoba, ale też to co mogłaby zarabiać zważywszy na jej wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.

W przypadku alimentów między małżonkami, jeśli rozwód orzeczono wraz z uznaniem jednego z nich za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, zobowiązanie do płacenia alimentów może nastąpić jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Winny rozpadu związku małżonek nie ma też prawa do żądania alimentów.

Jeśli o winie nie orzeka się, kwestia alimentów kształtuje się inaczej. Obowiązek alimentacyjny w takiej sytuacji uzasadniony jest tylko niedostatkiem drugiego z małżonków. Co więcej, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od dnia orzeczenia rozwodu (podobnie jest, jeśli uzna się winę obojga).

Niezależnie od tego na jakich zasadach orzeczono rozwód, aby otrzymać alimenty, należy wejść na drogę sądową. Pozew składa się w odpowiednim Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Zdecydowanie lepsza jest sytuacja, w której rozwód orzeczono bez orzeczenia o winie – wtedy obowiązek alimentacyjny ograniczony jest czasowo, zazwyczaj też znaczenie łatwiej dogadać się eksmałżonkom, którzy rozstali się w „pokojowych” warunkach.

W pozwie o alimenty zawrzeć należy między innymi określenie wartości przedmiotu sporu, czyli sumę świadczeń za jeden rok i uzasadnienie, które sądowi pozwoli ustalić czy alimenty są zasadne. Pozew nie różni się, nie zależnie od tego czy orzekano o winie czy nie.