Jak korzystać z dopłat rządowych dla małych firm?

Małe przedsiębiorstwa to najwięksi beneficjenci zarówno funduszy unijnych jak i pomocy rządowej. Na jaką pomoc mogą liczyć małe firmy?

Gwarancje de minimis

Jest to program, z którego mogą skorzystać nie tylko małe, ale także średnie firmy. W ramach tego programu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wzięcie kredytu, z którego środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności firmy, mogą liczyć na uzyskanie gwarancji jego spłaty. Gwarancji de minimis udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. O kredyt obrotowy z gwarancją de minimis można jednak ubiegać się w dowolnych bankach.

Dotacje w ramach funduszy europejskich

Programy dotacyjne w ramach funduszy europejskich są aktualnie skierowane głównie do małych i średnich firm. Dofinansowanie mogą uzyskać między innymi przedsiębiorcy, którzy planują rozwinąć usługi handlowe świadczone drogą elektroniczną. Z funduszy europejskich przeznaczonych na informatyzację mogą skorzystać również osoby, które zamierzają wystartować w biznesie przygotowując portal z e-usługami. Jeszcze do końca 2020 roku można starać się o finansowe wsparcie z Programu Polska Wschodnia. Środki z tego programu skierowane są głównie do:

ośrodków innowacji, jako animatorów platform startowych;
przedsiębiorstw start up;
MŚP.

W przypadku osób, które planują założenie firmy z środki otrzymane w ramach unijnych dotacji wymagane jest posiadanie wkładu własnego. O dotacje na własną firmę można się starać w ramach różnych programów, dlatego też różna jest wysokość wkładu własnego. Może on wynosić od 15 do nawet 50 procent. Maksymalna wysokość dotacji, którą można otrzymać na założenie firmy to 40 000 złotych.

Mały ZUS

Ustawa, która gwarantuje, że małe firmy będą mogły płacić obniżone składki ZUS dopiero wejdzie w życie. Zacznie ona obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. Z nowych regulacji będą mogły skorzystać firmy, które średniomiesięczny przychód nie przekracza kwoty 5 250 złotych. Z przywileju płacenia niższych składek ZUS może skorzystać nawet 175 tysięcy firm, które prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pieniądze na założenie własnej firmy

Osoby, które zdecydują się na założenie własnej firmy, ale nie mają pieniędzy na start mogą skorzystać z kilku możliwości zdobycia pieniędzy na założenie firmy. Opcja, która jest wybierana bardzo często przez osoby długo pozostające bez pracy jest dotacja z Urzędu Pracy. Jest to rozwiązanie dostępne tylko dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w UP. Dotacja z UP na założenie firmy wymaga poręczenia. Może to być na przykład blokada rachunku bankowego, weksel z poręczeniem wekslowym. Wysokość dotacji, którą można otrzymać na założenie własnej firmy z Urzędu Pracy wynosi 15 000 – 24 000 złotych. Do studentów ostatniego roku studiów oraz do absolwentów szkół średnich i wyższych skierowany jest rządowy program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Osoby, które zdecydują się na udział w programie mogą otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Ten rządowy program pożyczkowy to możliwość uzyskania pożyczki na kwotę 78 853 zł.

Artykuł powstał we współpracy z Kurs na HR