Jak racjonalnie zarządzać zasobami firmy? – koncepcja Lean

Wiesz, co jest podstawą sukcesu Opla, Gillette, ABB czy Bosha?

Wszystkie te firmy stosują koncepcję Lean, dzięki czemu możliwe jest optymalne zarządzanie nie tylko personelem, ale wszystkimi elementami, jakie chodzą w skład cyklu produkcyjnego.

Podstawy Lean

Filozofia Lean zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na każdy element, jaki wchodzi w skład firmy. Ewentualne zmiany, mają przebiegać nie tylko patrząc na personel przedsiębiorstwa. Chodzi również o całościową strukturę organizacyjną, majątek firmy, każdą jedną maszynę i urządzenie. Koncepcja angażuje wszystkich pracowników firmy, nie tylko tych, którzy zajmują wysokie stanowiska na szczeblach zarządzających.

Głównym przesłaniem koncepcji Lean jest unikanie marnotrawstw. Redukowanie zbędnych działań na każdym etapie produkcji ma przyczyniać się do oferowania potencjalnym klientom wyrobów najwyższej jakości i zwiększenia jakości pracy. Takie zarządzanie wprowadzono lata temu w Toyocie i jak widać, sprawdziło się rewelacyjnie. Inne firmy, które również zainteresowały się koncepcją Lean też raczej nie mogą dzisiaj narzekać na zyski.

Trzeba jednak pamiętać, że aby koncepcja Lean mogła zostać wdrożona w firmie, musi zostać zaakceptowana przez cały personel. Nie ma tutaj znaczenia zajmowane przez poszczególnych pracowników stanowisko. Zaangażowanie jest wymagane od wszystkich, począwszy od pracowników najniższego szczebla aż po kadrę zarządzającą. Tylko wtedy można osiągnąć pełną harmonię działań i sukces.

Brak źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

To właśnie klucz do osiągnięcia maksymalnych zysków firmy i zadowolenia z pracy całego zespołu. Twórca koncepcji Lean zakłada pozbycie się wszelkich zbędnych nawyków oraz elementów, które mogą przyczyniać się do spowolnienia produkcji czy wyrobów niższej jakości.

Marnotrawstwem jest nadprodukcja. Należy produkować dokładnie tyle wyrobów, ile mieści się w polu zainteresowania klientów.

Marnotrawstwem jest brak pracy. Nie należy dopuszczać do zbyt długich okresów bezczynności pracowników. Te mogą być spowodowane opóźnieniami w dostawach surowców czy usterkami maszyn.

Marnotrawstwem jest zbyt długi czas realizacji. Chodzi przede wszystkim o nieodpowiedni dobór maszyn i urządzeń produkcyjnych. Należy zadbać o takie, które będą pracować optymalnie.

Marnotrawstwem jest zbyt dużo obowiązków nakładanych na pracowników. Każda zatrudniona osoba powinna wykonywać tylko powierzone jej obowiązki. Tnąc koszty związane z redukcją zatrudnienia szybko można doprowadzić do opóźnień w cyklu produkcyjnym. Pracownik, który musi wykonać zbyt wiele projektów w danym czasie, nie będzie wydajny. Szybko też pojawią się błędy wymagające korekty.

Marnotrawstwem jest niewykorzystywanie potencjału pracowników. Okazuje się, że praca powinna przebiegać nie tylko w pełnym komforcie dla osób zatrudnionych, ale również zgodnie z ich preferencjami. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wewnętrzna rotacja zespołu. Niektórzy pracownicy mogą posiadać kwalifikacje niezbędne w innym dziale. Nie zawsze trzeba zatrudniać nowe osoby, nie zawsze też trzeba organizować szkolenia. Zawsze jednak należy brać pod uwagę zaangażowanie i motywację pracowników oraz patrzeć na ich oczekiwania względem zajmowanego stanowiska.

Artykuł powstał w oparciu o treści na stronie Leanhill – firmie specjalizującej się w usługach planowania procesu produkcji.