Podlaski rynek pracy w czasie pandemii – cudzoziemcy wracają!


Photo by John Lambeth from Pexels

Tylko w przeciągu  dwóch miesięcy zwiększyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych o blisko 53 tys. w skali kraju, a w województwie podlaskim o ponad tysiąc. Na koniec sierpnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 658 tys. cudzoziemców, za których odprowadzane były składki. W naszym regionie jest ich obecnie  13 tys.

 

Nie bez znaczenie na ilość pracujących cudzoziemców w Polsce miała wpływ epidemia Covid-19. Liczba obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wyniosła 658,2 tys., czyli o 53 tys. więcej niż w czerwcu. W Podlaskiem sytuacja jest o wiele lepsza niż przed pandemią. Na koniec ubiegłego roku legalnie pracujących obywateli z zagranicznym paszportem było na naszym terenie 12,5 tys., pod koniec czerwca liczba ta spadła do 12,3 tys. a obecnie wynosi prawie 13,4 tys. osób  – informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy, to 481 tys. Na drugim miejscu są Białorusini w liczbie 44 tys.  Na trzecim – Gruzini. W rejestrach Zakładu jest ich  10,5 tys. W województwie podlaskim dane wyglądają trochę inaczej. Najwięcej jest Białorusinów, bo prawie 6 tys. Stanowią oni 14 proc. ogólnej liczby tej narodowości pracującej w całym kraju. Nieco mniej, bo 5,1 tys. jest Ukraińców. Ale ich liczba w naszym regionie stanowi zaledwie 1 proc. ogółu. Trzecie miejsce to Rosjanie w ilości 304 osoby.

– Największy wzrost w stosunku do czerwca odnotowaliśmy w przypadku obywateli Ukrainy, których liczba w Oddziale ZUS w Białymstoku wzrosła o 783 ubezpieczonych. Do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są również obywatele bardziej odległych krajów. To osoby pochodzące m.in.  z Chin, Mongolii czy Meksyku – dodaje rzeczniczka.

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają  obywatele ze 160 krajów. Niewielka część z nich, bo zaledwie 3 proc. decyduje się na własny biznes. Pozostali to pracownicy i zleceniobiorcy. W województwie podlaskim legalnie pracuje zaledwie 59 różnych narodowości, a na prowadzenie własnej firmy zdecydowało się jedynie 565 osób z czego 56 proc. to Białorusini.