Pompa ciepła i fotowoltaika – doskonała kombinacja dla portfela i środowiska

Nowoczesne budownictwo, dążące do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej – jeśli nie w zupełności, to przynajmniej w jak najwyższym stopniu – cieszy się zainteresowaniem od lat. Mówi się o jej sprzyjającym wpływie na środowisko oraz oszczędnościach na rachunkach za energię. Jednym ze sposobów na wysoki poziom tej samowystarczalności jest łączenie ze sobą nowoczesnych technologii, które ją potęgują. Przykładem takiego połączenia jest montowanie w jednym budynku nowoczesnej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Czym jest pompa ciepła?

Jest to urządzenie grzewcze, które zapewnia ciepło w budynku poprzez pobieranie energii cieplnej z odnawialnych źródeł ciepła. Jakich konkretnie? Zależy to od rodzaju pompy ciepła. Może być ona gruntowa, wodna lub powietrzna.

  • Gruntowa pompa ciepła czerpie energię do ogrzewania spod powierzchni ziemi. Aby było to możliwe, przygotowuje się specjalne odwierty, sięgające nawet kilkadziesiąt metrów poniżej gruntu. Na takiej głębokości panuje stała, dodatnia temperatura. Ciepło pobierane z wnętrza ziemi może idealnie posłużyć jako energia do ogrzewania.
  • Wodna pompa ciepła działa na podobnej zasadzie, z tą różnicą, że nośnikiem ciepła jest woda. Jeśli dom stoi w bliskości stawu czy studni, czyli mamy dostęp do wód głębinowych, wodna pompa ciepła to bardzo dobre rozwiązanie.
  • Powietrzna pompa ciepła energię do ogrzewania pobiera z powietrza, które nawiewane jest do systemu przekształcania energii przez specjalny wentylator. Tego typu instalacje wydają się być najbardziej rozpowszechnione – ich montaż jest najłatwiejszy.

Technologia każdego typu pompy przekształca pobraną energię w ciepło, które trafia finalnie do grzejników czy systemu ogrzewania podłogowego. Tym sposobem mieszkańcy domu cieszą się komfortową temperaturą w pomieszczeniach.

Dlaczego pompa ciepła jest opłacalna i sprzyja środowisku?

Tradycyjne metody grzewcze, często spotykane w domach jednorodzinnych, na przykład piece tradycyjne czy kondensacyjne, do ogrzewania wykorzystują węgiel kamienny lub gaz ziemny. Tego typu źródła energii są drogie, a prognozuje się, że na przestrzeni kolejnych lat ich cena będzie wzrastać. Ponadto, ze względu na to, że są to nieodnawialne źródła energii, ich zasoby coraz bardziej się kurczą. Działanie pomp ciepła uniezależnione jest od kurczących się zasobów tradycyjnych źródeł energii. Pod względem ekologicznym zaś pompy ciepła, w przeciwieństwie do instalacji, które wykorzystują węgiel czy gaz, nie zanieczyszczają środowiska, ponieważ pozyskiwanie energii cieplnej nie wiąże się z żadnym procesem spalania!

Co to jest instalacja fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczną stanowią specjalne panele zbudowane z ogniw fotowoltaicznych. Ich zadaniem jest wyłapywanie promieni słonecznych i przekształcanie energii ze słońca na energię elektryczną – prąd. Instalację montuje się na dachach domów pod odpowiednim kątem, najczęściej od strony południowej. Takie ich umiejscowienie pozwala na całkowitą ekspozycję na słońce, a właśnie prawidłowa ekspozycja daje największe szanse na pozyskanie energii. Prąd otrzymany dzięki przetwarzaniu światła słonecznego może być na bieżąco wykorzystywany do działania sprzętów w domu lub magazynowany na później.

Pompy ciepła panele fotowoltaiczne – kombinacja doskonała

Choć pompa ciepła, aby ogrzać dom wykorzystuje odnawialne źródła energii, to jednak samo jej działanie napędzane jest przez energię elektryczną. Panele, korzystając z osiągnięć fotowoltaiki, wytwarzają z ciepła słonecznego darmowy prąd. Połączenie tych dwóch technologii sprawia, że dom staje się samowystarczalny – ogrzewanie jest całkowicie bez kosztowe i w pełni ekologiczne. Do zera spadają koszty zarówno energii do ogrzewania domu – ponieważ wytwarza ją pompa ciepła oraz energii do działania pompy – ponieważ prąd produkują zamontowane na dachu panele. Latem, kiedy promieniowanie jest najmocniejsze, nie tylko możemy wykorzystać wyprodukowany prąd na bieżąco, ale i dodatkowo skumulować energię w sieci, tak, aby w miesiącach zimowych, kiedy z kolei jest zapotrzebowanie na ciepło, wykorzystać tę energię do działania pompy ciepła.

Pompy ciepła w Białymstoku cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko ze względu na walory ekologiczne, ale i z powodu możliwości otrzymania na nie dofinansowania, przez co koszt instalacji może być dla naszego portfela diametralnie niższy. Umożliwia to chociażby rządowy program Czyste Powietrze. Z kolei wnioski o dotację na panele fotowoltaiczne można składać w ramach programu Mój Prąd. Warto zaznaczyć, że obydwa dofinansowania mogą się łączyć, w znaczący sposób wpływając na zmniejszenie wydatków, poniesionych na zainstalowanie tych ekologicznych rozwiązań w domu.