Prenatalny test SANCO – kiedy warto wykonać?


test genetyczny SANCO

Nieinwazyjne badania prenatalne cieszą się rosnącą popularnością. Choć nie zastępują amniopunkcji, w wielu przypadkach pozwalają na jej uniknięcie. Jednym z tego rodzaju badań jest test SANCO, umożliwiający wykrywanie z dużym prawdopodobieństwem określonych wad genetycznych płodu. Opinie na temat testu SANCO, zarówno wśród ekspertów, jak i przyszłych rodziców są bardzo pozytywne.

Test genetyczny SANCO – na czym polega?

Test SANCO należy do przesiewowych badań genetycznych przeprowadzanych u kobiet ciężarnych. Jest nieinwazyjny, a jego wykonanie wymaga wyłącznie pobrania próbki krwi, z której wyodrębnia się pozakomórkowe DNA płodu. Badanie SANCO dokonuje oceny ryzyka występowania u dziecka wad genetycznych związanych z zaburzeniami struktury i liczby chromosomów, w tym:

  • Trisomie autosomalne 21, 18, 13;
  • Aneuploidia chromosomów płci: monosomia X, zespoły XXY, XXX, XY;
  • Rzadkie aneuploidia autosomalne;
  • Zespoły dużych delecji i duplikacji.

Za sprawą testu SANCO można zatem potwierdzić lub wykluczyć z niemal 100% dokładnością występowanie takich chorób, jak zespół Downa, zespół Patau czy zespół Edwardsa. Co więcej badanie pozwala na określenie płci dziecka.

Kiedy warto wykonać test SANCO?

Badania prenatalne mogą być przeprowadzane na życzenie rodziców bez konkretnych wskazań. Poza tym wykonanie testu SANCO rekomendowane jest, gdy:

  • wiek matki przekracza 35 lat;
  • zapłodnienia dokonano metodą in vitro;
  • inne badania, jak np. USG wykazują nieprawidłowości;
  • na podstawie dotychczasowych badań istnieje podejrzenie występowania trisomii 21,18 lub 13;
  • u potomstwa zdiagnozowano już wcześniej trisomie 21,18 lub 13;
  • brak możliwości wykonania u ciężarnej inwazyjnych badań prenatalnych.

Test SANCO – Poznań

Nieinwazyjne badania prenatalne można przeprowadzić w wielu placówkach w całym kraju. Test SANCO w Poznaniu odnajdziemy w ofercie: https://www.neomedica.pl/oferta/badania-specjalistyczne/badania-prenatalne/genetyczny-test-prenatalny-sanco/. Można go wykonać pomiędzy 10 a 24. tygodniem ciąży. Nie ma konieczności żadnego szczególnego przygotowania do badania (nie trzeba być nawet na czczo). Czas oczekiwania na wynik badania SANCO to ok. 5 dni roboczych.

Test SANCO – cena

Cena testu SANCO uzależniona jest od zakresu badania. Zwykle to koszt ok. 2300-2500 zł. Istnieje jednak możliwość dodatkowego oznaczenia RhD płodu (RHD), co pozwala na ustalenie wystąpienia ewentualnego konfliktu serologicznego w przypadku, gdy matka posiada ujemny czynnik Rh. Wówczas cena testu SANCO+RHD płodu wynosi ok. 2700 zł.