Warsztaty z prowadzenia imprez rodzinnych #BEZPŁATNE

16 listopada, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Odział w Białymstoku organizuje  bezpłatne 16-godzinne warsztaty z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycypacji społecznej. Zajęcia skierowane są do kadry i wolontariuszy pracujących z rodzinami.

Termin: 16-17 listopada 2019 r.

sobota – godz. 9:00-18:30,
niedziela – godz. 9:00-15:30

Do kogo skierowane są warsztaty?
– osoby mieszkające w gminie: Białystok, Choroszcz, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny lub Dobrzyniewo Kościelne,
– pracownicy lub wolontariusze jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – doświadczenie potwierdzone zaświadczeniem z danej instytucji.

Zaświadczenia o posiadanym doświadczeniu pracy / wolontariatu na rzecz rodzin w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy przesłać na adres rmw.klanza@gmail.com lub dostarczyć do biura KLANZY ul. Witosa 15B lok. 12 (II piętro) do dnia 08.11.2019

Jeśli nie możesz wykazać doświadczenia w pracy z rodziną, oferujemy możliwość krótkich, 10 godzinnych praktyk – oświadczenie o chęci skorzystania z praktyk należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej.