Zmiana dostawcy energii elektrycznej – co należy wiedzieć?

W 2007 roku nastąpiło rozdzielenie działalności handlowej i dystrybucyjnej spółek energetycznych, od tego czasu Polacy coraz częściej decydują się na zmianę sprzedawcy energii. Wynika to z faktu, że często mniejsze spółki oferują dużo korzystniejsze ceny. Do wyboru oprócz dobrze nam znanych potentatów mamy kilka mniejszych podmiotów. Przed podjęciem decyzji o zmianie warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Poniżej przedstawiamy, jak w kilku prostych krokach dokonać zmiany dostawcy energii elektrycznej oraz na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

Pierwszym krokiem o którym często zapominamy jest zapoznanie się z obowiązującym prawem. Ustawa Prawo Energetyczne w artykule 4 wskazuje, że odbiorcy mają prawo zakupu energii od dowolnie wybranego sprzedawcy. To bardzo ważne, ponieważ powyższy zapis nakłada na Operatorów Systemu Dystrybucyjnego obowiązek udostępniania infrastruktury przesyłowej dla sprzedawców. Równie istotną kwestią jest prawo przysługujące odbiorcy wypowiadającemu umowę, do nie ponoszenia żadnych dodatkowych opłat ponad te zawarte w umowie.

Porównanie sprzedawców

Często decydujemy się na zmianę pod wpływem otrzymania atrakcyjnej kontroferty. Na tym etapie warto porównać oferty wszystkich lokalnych sprzedawców – być może konkurencja ma jeszcze korzystniejsze ceny. Doskonałym narzędziem do tego będą ogólnodostępne kalkulatory oraz wszelkiego rodzaju porównywarki internetowe. Wiele z nich ma również możliwość wyliczenia, ile dokładnie zaoszczędzimy po zmianie.

Sprzedawcy prześcigają się w coraz to korzystniejszych propozycjach. Wielu z nich oprócz samej sprzedaży energii oferuje dodatkowe usługi takie jak np. telewizja, pomoc fachowca, czy ubezpieczenie. Oprócz cen powinniśmy zwrócić uwagę na pozostałe elementy umowy. Są to między innymi: okres na jaki zawieramy umowę, warunki wypowiedzenia/przedłużenia umowy, terminy płatności oraz koszty związane z podpisaniem ale też zerwaniem umowy.

Sam wybór nowego dostawcy to dość czasochłonne zajęcie. Należy bowiem bardzo dokładnie prześledzić oferty wszystkich spółek. Jednak gdy już zdecydujemy się na konkretną ofertę, dalsza procedura sprowadza się jedynie do upoważnienia spółki do reprezentowania nas w dalszym postępowaniu. Do nas należeć będzie spisanie liczników i rozliczenie z poprzednim dostawcą.

Jeśli jednak zdecydujemy się sami przeprowadzić zmianę nie możemy zapomnieć o kilku bardzo ważnych etapach.

Pierwszym z nich jest wypowiedzenie umowy u starego dostawcy. Na tym etapie musimy pamiętać, że zmiana dostawcy energii elektrycznej następuje w momencie złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Składając takie oświadczenie musimy mieć świadomość, że wypowiadamy umowę zarówno na sprzedaż, jak i dystrybucję energii. W tym kroku warto również zwrócić uwagę na warunki zerwania starej umowy. Być może znajdują się w niej zapisy nakładające na nas karę za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Kolejny etap to podpisanie umowy z nowym dostawcą. Nową umowę należy podpisać w momencie wygaśnięcia starej. Unikniemy w ten sposób przerw w dostawie.

Jeśli robimy to po raz pierwszy, nie możemy zapomnieć o zgłoszeniu tego faktu do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Konieczne będzie zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych. Jeśli to nasza kolejna zmiana sprzedawcy wystarczy jedynie powiadomić OSD o zmianie. Zrobimy to przy pomocy specjalnego formularza, który znajdziemy na stronie operatora.

Rozliczenie ze starym dostawcą polega na spisaniu stanu licznika a następnie przekazaniu tej informacji do OSD. Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie, gdy zaczyna obowiązywać nowa umowa sprawdza oraz przekazuje ten stan zarówno do starego, jak i nowego sprzedawcy.

Opłacalność zmiany sprzedawcy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od ilości zużycia, stąd też w dużych firmach oszczędności będą na znacznie wyższym poziomie. Jeśli jednak zależy nam na tym, aby płacić mniej za każdy kWh prądu, warto rozważyć zmianę operatora na tego, który przedstawia nam bardziej opłacalną ofertę.

Materiał został opracowany przez eksperta portalu GetHome.pl