Autoportret z historią. #Konkurs dla uczniów i studentów!

Zachęcamy  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Autoportret z historią”, organizowanym przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Celem konkursu jest uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy oraz inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.

Konkurs realizowany jest w następujących kategoriach:

  • Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A3)
  • Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4.
  • Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF.
  • Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.

Termin konkursu – 17.01.2022 r. – 27.05.2022 r.

Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ; w terminie do 27 maja 2022 roku.

Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej,  należy przesłać listownie, bądź dostarczyć osobiście na adres: Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 27 maja 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych:

  1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
  2. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.
  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

Nagrody:

W pierwszej kategorii wiekowej – klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce – aparat fotograficzny INSTAX (polaroid),

II miejsce – profesjonalny zestaw materiałów plastycznych,

III miejsce – zestaw kreatywny.

W drugiej kategorii wiekowej – klas 4-8 szkół podstawowych:

I miejsce – drukarka do smartfonu,

II miejsce – profesjonalny zestaw do kaligrafii

III miejsce – zestaw kreatywny.

W trzeciej kategorii wiekowej – szkoły ponadpodstawowe i studenci:

I miejsce – bon upominkowy o wartości 500 zł,

II miejsce – bon upominkowy o wartości 400 zł,

III miejsce – bon upominkowy o wartości 300 zł.

Najważniejszą nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskich prac (plastycznych, literackich i fotograficznych) w katalogu pokonkursowym. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum oraz w mediach społecznościowych.