Budżet Obywatelski 2021. Zmiana terminów!

Mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Etap składania wniosków rozpoczął się 23 marca, a termin zgłaszana projektów (wcześniej wyznaczony na 23 kwietnia) został przedłużony do końca czerwca.  Z powodu stanu epidemii odwołane zostały maratony pisania wniosków.

Na Budżet Obywatelski 2021 Miasto Białystok przygotowało 12 mln zł. O przeznaczeniu tej kwoty zdecydują białostoczanie zgłaszając projekty, a następnie oddając na nie swoje głosy. W ramach białostockiego BO 2021 można zgłaszać projekty ogólnomiejskie (na ich realizację są 4 mln zł) i osiedlowe (8 mln zł). Projekty zielonego budżetu można zgłaszać w ramach obu kategorii. Zmianie uległy zasady dotyczące projektów zlokalizowanych na terenach szkolnych, które będą przyjmowane wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć  1 mln zł – w przypadku projektów „twardych” i 25 tys. zł – w przypadku projektów „miękkich”, natomiast szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć  500 tys. zł – w przypadku projektu „twardego” i 25 tys. zł – w przypadku projektu „miękkiego”.

Głosowanie mieszkańców na poszczególne projekty potrwa od 1 do 15 października. Ogłoszenie wyników planowane jest do 31 października.

Z powodu trwającego stanu epidemii koronawirusa nie odbędą się maratony pisania wniosków (zaplanowane na 26 marca, 2, 16 i 21 kwietnia). Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy. Wykaz telefonów do urzędników zajmujących się poszczególnymi dziedzinami znajduje się na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych. Każdą propozycję będzie musiało poprzeć 2 mieszkańców Białegostoku. Każdy będzie mógł złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. Jeśli pomysłodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.cas.bialystok.pl.

Wypełniony i zeskanowany formularz wraz z załącznikami można przesłać na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub – z powodu zamknięcia Urzędu Miejskiego dla mieszkańców – wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  albo Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok.

 

Anna Kowalska (UMwB)

 

Za: bialystok.pl