Idziemy na spacer śladami bojarskich domów

Przeszłość i teraźniejszość w tym miejscu Białegostoku splatają się silniej niż gdziekolwiek indziej w mieście. Bojary to wciąż jedna z najpiękniejszych dzielnic. A jednocześnie to teren, gdzie przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne są szczególnie wyraziste. Stąd wywodzi się wielu wybitnych artystów, architektów, społeczników. Tutaj też próbują znaleźć swoje miejsce na ziemi współcześni twórcy i animatorzy kultury. Z Bojarami wiążą się wspomnienia setek białostoczan, ale i wśród przyjezdnych dzielnica ta wywołuje niesłabnące zainteresowanie. Jesteście gotowi by razem z nami odkryć fenomen Bojar? Już 15 lipca będzie ku temu szczególna okazja.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz Bojarski Dom Kultury zapraszają na spacer historyczny po dzielnicy Bojary. Przewodnikiem po dzielnicy będzie Sebastian Wicher – absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zabytkoznawca. Jest on autorem publikacji poświęconych architekturze i zabytkom Białostocczyzny. Od kliku lat współpracuje także z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Białegostoku.

Na bojarskim szlaku będzie można dowiedzieć się jak zmieniały się Bojary, poznać bogatą historię dzielnicy i jej szczególne cechy, wynikające z dawnego układu przestrzennego miasta.

Wędrówkę zakończymy na podwórku przy ulicy Koszykowej 1, gdzie obecnie znajduje się „siedziba” nieformalnego Bojarskiego Domu Kultury, czyli miejsca inicjatyw społeczno-kulturalnych. Tutaj planowany jest plenerowy pokaz zdjęć m.in. z bojarskich albumów wydanych przez CLZ, z komentarzem historyka Wiesława Wróbla. Posłuchamy również opowieści mieszkańców Bojar.

Spróbujemy także zebrać historie dotyczące domu przy Koszykowej 1. Dlatego organizatorzy proszą byłych mieszkańców tego budynku i wszystkich, którzy byli kiedyś mieszkańcami Bojar, by zechcieli przyjść i podzielić się swoimi wspomnieniami.

Bojarski Dom Kultury – Koszykowa 1, godz. 18:30 – 22:00