Inwestycje przy stadionie

Rozpoczęła się budowa parkingu i budynku magazynowego w Zespole Obiektów Sportowych „Zwierzyniec”. To nie jest jedyna inwestycja przy stadionie lekkoatletycznym, jaką w tym roku chciałby zrealizować Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dotychczas teren przeznaczony na parkowanie był tylko w niewielkim stopniu utwardzony. Mimo ciągłych napraw, pozostawał w złym stanie technicznym. Mała liczba miejsc parkingowych powodowała, że sportowcy korzystający z obiektów sportowych BOSiR oraz goście funkcjonującego w kompleksie hotelu zmuszeni byli do parkowania na trawnikach, powodując ich degradację. W czasie opadów deszczu i topniejącego śniegu pojazdy grzęzły w błocie.

W ramach inwestycji wykonany zostanie parking na 70 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, oraz miejsce dla autokaru. Będzie składał się z dwóch części rozdzielonych pasem zieleni z zadrzewieniami. Parking ma obsługiwać stadion lekkoatletyczny oraz hotel BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego. Powstaną utwardzone dojścia i dojazdy. Przebudowana zostanie podziemna infrastruktura techniczna i zamontowane właściwe oświetlenie terenu. Powstanie również zadaszona wiata ze stojakami na 24 rowery z utwardzoną nawierzchnią.

Umowa z wykonawcą obejmuje również budowę budynku magazynowo–warsztatowego, jakiego brakowało w ZOS „Zwierzyniec”. Będzie on zawierał część magazynową i miejsce do stacjonowania środków transportu oraz część warsztatową i pomieszczenia socjalne. Ponadto obiekt będzie służył do obsługi technicznej kompleksu sportowego.

BOSiR przekazał plac budowy wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm – DARTOM Skup, Sawicki oraz Zakład Produkcyjno–Usługowy mgr inż. Wiesław Rećko. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec sierpnia. Koszt powyższych robót zgodnie z umową wyniesie 1 860 000 zł.

BOSiR planuje również w tym roku opłacić ze środków własnych modernizację boiska bocznego w ZOS „Zwierzyniec”. Ma ona polegać na przebudowie istniejących urządzeń lekkoatletycznych, ale przede wszystkim na dostosowaniu parametrów dynamicznych nawierzchni na obiekcie rozgrzewkowym do wymagań IAAF tak, aby były takie same, jak na stadionie głównym. W strefie do rozgrzewki zgodnie z uzgodnieniami z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki znaleźć się mają dwutorowe bieżnie o dł. 60 i 80 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem. Obiekt, oprócz rozgrzewki i treningów, będzie mógł być wykorzystywany do przeprowadzania zawodów.

BOSiR ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych na boisku bocznym i do 27 lutego czeka na oferty.

To kolejne inwestycje w ZOS „Zwierzyniec”. W ubiegłym roku BOSiR zmodernizował stadion lekkoatletyczny – m.in. wymieniono urządzenia lekkoatletyczne i zużytą nawierzchnię. Uzyskano dla obiektu świadectwo PZLA – kategorii IVA, dzięki czemu na tym stadionie w dniach 21-23 lipca 2017 r. odbyły się 93. Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 3 250 166,87 zł, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki na tę inwestycję przyznało dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Przypominamy również, że w poprzednich latach przy stadionie lekkoatletycznym m.in. wymieniono ogrodzenie oraz wykonano remont łazienek ogólnodostępnych.