Jaki pakiet ubezpieczenia turystycznego wybrać? Porównanie wariantów

Świadczenia na wyjazd za granicę mogą obejmować różnorodne formy ochrony. Przy wyborze odpowiedniego pakietu należy kierować się wieloma kryteriami, a nie jedynie cenowym wyznacznikiem. Warto wiedzieć, jakie warianty świadczenia oferują towarzystwa ubezpieczeniowe.

Polisa odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Pakiet gwarantuje finansowe zabezpieczenie w przypadku szkód wyrządzonych osobie trzeciej na skutek działań właściciela świadczenia, jego krewnych lub zwierząt. Wypłacone odszkodowanie obejmuje wówczas koszty leczenia szpitalnego i ewentualne straty mienia. OC gwarantuje ponadto ochronę wypożyczonego sprzętu sportowego oraz innych przedmiotów należących do właściciela kurortu. Sumę odszkodowania każdy klient może dostosować do formy wyjazdu oraz kosztów usług medycznych w konkretnym kraju. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://kioskpolis.pl/.

Pakiet medyczny

Polisa gwarantująca pomoc profesjonalnych lekarzy stanowi świetne uzupełnienie karty EKUZ. Wypłacone odszkodowanie obejmuje koszty leków, opatrunków, pobytu szpitalnego, zabiegów ambulatoryjnych oraz operacji chirurgicznych. Pakiet można ponadto rozszerzyć o świadczenie, gwarantujące pomoc lekarzy w chorobach o charakterze  przewlekłym. Polisa medyczna obejmuje także bezpłatny transport pomiędzy zagranicznymi i Polskimi jednostkami szpitalnymi.

Assistance

Świadczenie gwarantuje kompleksowe wsparcie w organizacji pomocy medycznej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój oddział alarmowy, funkcjonujący przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jednostki te posiadają niezbędne informacje na temat zagranicznych placówek medycznych. Klient może więc skorzystać z pomocy w sytuacji kryzysowej o każdej porze.

Ochrona mienia lub odwołany wyjazd

Komplikacje na lotniskach i w zagranicznych kurortach nie są rzadkim zjawiskiem. Polisa, obejmująca ochronę bagażu, stanowi więc finansowe zabezpieczenie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży mienia. Wysokość wypłacanego odszkodowania zależy od wartości przedmiotów i rodzaju strat. Zdarza się również, że biura podróży odwołują zaplanowany wyjazd. Właściciel polisy może wówczas uzyskać zwrot kosztów związanych z zaliczką rezerwacyjną oraz zakupem miejsca noclegowego. Odszkodowanie wypłacane jest także wtedy, gdy klient sam zdecyduje się na odwołanie wakacji.

Ubezpieczenie dla sportowców

Polisa stanowi świetne rozwiązanie, dla osób, spędzających aktywnie czas za granicą. Świadczenie gwarantuje finansowe wsparcie w przypadku konieczności skorzystanie z usług medycznych lub ratowniczych. Przy wyborze odpowiedniego pakietu warto pamiętać o dostosowaniu kwoty ubezpieczenia do kosztów leczenia w konkretnym kraju. Ubezpieczenie dla sportowców może obejmować życie i zdrowie właściciela świadczenia oraz ewentualne straty czy też uszkodzenia sprzętu.

Polisa turystyczna może gwarantować wypłatę odszkodowania na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych. Warto więc skorzystać z kalkulatora świadczeń dostępnego na stronie internetowej  https://kioskpolis.pl/kalkulator/ubezpieczenie-turystyczne/web/

(https://kioskpolis.pl/kalkulator/ubezpieczenie-turystyczne/web/?stepKey=travelDetails), by kupić najkorzystniejsze ubezpieczenie.