Konkurs na nazwę schroniska

Jaką nazwę będzie miało Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku? Od dziś (1 lutego) można nadsyłać swoje propozycje. Placówka ogłosiła konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy mający pomysł na charakterystyczną i budzącą pozytywne skojarzenia nazwę.  

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku przy ulicy Dolistowskiej 2 ogłosiło konkurs o charakterze ogólnopolskim na nazwę schroniska będącą charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem placówki.

Skierowany jest zarówno do dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przysłanie na adres e-mail: konkurs@schronisko.bialystok.pl karty zgłoszeniowej, która znajduje się w załączniku na dole strony. Można ja pobrać również ze strony internetowej organizatora: www.schronisko.bialystok.pl.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. Powinna mieć krótką formę, budzić pozytywne skojarzenia i jednocześnie być charakterystyczna, związana ze specyfiką pracy schroniska, adopcją, opieką nad zwierzętami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego o godz. 24.00. Propozycje nadesłane po upływie tego terminu nie będą podlegać ocenie. Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce na dole strony.

W kolejnym etapie jury spośród nadesłanych propozycji wybierze pięć najciekawszych, które zostaną poddane głosowaniu. Głosowanie będzie przeprowadzone w formie ankiety na profilu na Facebooku: Wolontariat – Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Potrwa od 24 lutego do 3 marca 2021 roku. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów, stanie się nazwą białostockiego Schroniska dla Zwierząt.

Białostocka placówka funkcjonuje obecnie pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za:bialystok.pl