Miejskie żłobki z dofinansowaniem

Dwa miejskie żłobki otrzymały wsparcie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na bieżącą działalność żłobków.

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Maluch+ 2021 Miasto Białystok otrzymało ponad 330,2 tys. zł.  Środki z tej celowej dotacji będą wsparciem dla dwóch miejskich żłobków: Filii Żłobka Miejskiego nr 3 przy ulicy I. Mościckiego 2j – prawie 146 tys. zł oraz Żłobka Miejskiego nr 8 przy ulicy Oriona 38 – ponad 184,3 tys. zł. W żłobku na osiedlu Bacieczki w Białymstoku opieką objętych jest 192 najmłodszych dzieci, w żłobku na Bagnówce miejsc jest 152.

Program Maluch+ pozwala na dofinansowanie zadania związanego z tworzeniem, ale również utrzymaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja dla białostockich placówek będzie przeznaczona między innymi na koszty związane z dostawą mediów, z wynagrodzeniami, koszty obsługi, zakup środków higienicznych.

Białystok już wcześniej korzystał z dofinansowania na bieżącą działalność żłobków w ramach Programu Maluch+. W 2013 roku Miasto otrzymało prawie 780 tys. zł, w 2019 roku – 345,6 tys. zł, natomiast w 2020 roku – ponad 311 tys. zł.

W Białymstoku działa obecnie 9 placówek, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca.

 

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za: bialystok.pl