Półkolonie „Lato w mieście” #Bezpłatne

W Białymstoku są organizowane bezpłatne półkolonie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białegostoku. Pierwsze trzy tygodniowe turnusy rozpoczęły się 18 lipca. Akcję przygotowało Miasto Białystok oraz Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas I-VIII szkół podstawowych. W ramach wypoczynku od 18 lipca do 12 sierpnia odbędzie się 10 pięciodniowych turnusów. Łącznie weźmie w nich udział 250 uczestników – 200 z Ukrainy i 50 z Białegostoku. W każdym turnusie uczestniczyć będzie 25 dzieci. Półkolonie odbędą się w szkołach podstawowych nr 2, 8, 10, 12 i 31.

Celem półkolonii jest rozwój intelektualny i artystyczny, rozbudzanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w domu podczas wakacji oraz wychowanie w otwartości na dobro, kulturę świata i na drugiego człowieka. Dzieci będą przebywały w placówkach pod opieką wychowawców w godzinach 8.00-16.00.

W ramach półkolonii odbywają się różnego rodzaju zajęcia artystyczne, techniczno-edukacyjne, informatyczne, sportowe. Program półkolonii obejmuje też naukę języka polskiego. Lekcje te poprzez aktywną zabawę oraz angażowanie do pracy zespołowej wszystkich uczestników półkolonii przyczynią się do podniesienia kompetencji językowych dzieci z Ukrainy – podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W ramach półkolonii zaplanowano między innymi zabawy w Fikolandzie, wyjście do kina, wyjście do kręgielni, zajęcia na basenie. W planach jest też wyjazd do Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna, zabawy w parku linowym oraz ognisko integracyjne.

Na turnusy rozpoczynające się w lipcu uczestnicy zostali już skompletowani. Natomiast na turnusy, które odbędą się w sierpniu, rekrutacja jest prawie zakończona, pozostało jedynie kilka wolnych miejsc.

Koszt organizacji półkolonii został oszacowany na ponad 202 tys. zł. Uczestnictwo dzieci jest finansowane przede wszystkim ze środków pozyskanych przez Miasto Białystok z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (w wysokości 195 tys. zł).

 

Agnieszka Błachowska

za: bialystok.pl