Rekrutacja do przedszkoli

Ponad 10,8 tys. miejsc dla dzieci przygotowało Miasto Białystok w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Rekrutacja rozpocznie się 24 lutego.

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 24 lutego. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie można składać do 5 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku będzie dostępny pod adresem bialystok.formico.pl.

Wnioski będą wypełniane elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

Z uwagi na trwającą pandemię w przedszkolach zostaną ustawione skrzynki na wnioski rekrutacyjne. Istnieje też możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym bezpośrednio w systemie, nie ma wtedy konieczności składania wersji papierowej – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Miasto zachęca rodziców dzieci 5-6 letnich do składania wniosków do zerówek szkolnych. Do każdego oddziału może zostać przypisanych dwóch nauczycieli, tak aby zabezpieczyć potrzeby rodziców pracujących. Ponadto dzieci będą mogły korzystać z bazy szkoły, między innymi sal gimnastycznych oraz wsparcia zatrudnionych tam specjalistów.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 24 marca do godz. 15.00. Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki – do 29 marca do godz. 15.00. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 30 marca.

W Białymstoku przygotowano łącznie 10810 miejsc dla przedszkolaków, w tym w przedszkolach samorządowych – 8630, w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych – 1470 oraz 710 miejsc w placówkach niepublicznych funkcjonujących na zasadach przedszkoli samorządowych. Warto wiedzieć, że we wrześniu 2020 r. w tych miejscach edukację przedszkolną rozpoczęło lub kontynuowało 10440 dzieci.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (np. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) są dostępne na stronie bialystok.pl w zakładce „Edukacja-Rekrutacja”.

Kamila Bogacewicz

za: bialystok.pl