Konkurs „Filmowe Podlasie Atakuje Reatywacja” – WYNIKI

Dziękujemy za udział w  konkursie. Spośród prawidłowych zgłoszeń i zgodnie z czasem ich złożenia powstała poniższa lista.

Osoby z pozycji 1, 3 i 10 otrzymują DVD z „Filmowe Podlasie Atakuje Reaktywacja”

Zgłoszenia pod postem konkursowym zgodnie  czasem ich złożenia:
1. Agnieszka Ostrowska 26.07. g. 17:46
2. Agata Szydłowska 26.07. g. 18:02
3. Marta Wysocka 26.07. g. 18:09
4. Małgorzata Szypulska 26.07. g. 18:12
5. Anna Konert-Sadowska 26.07. g. 18:32
6. Robert Sadowski 26.07. g. 21:13
7. Monika Winiarska 27.07. g. 07:25
8. Joanna Chojnowska 27.07. g. 07:28
9. Ewa Snarska 27.07. g. 07:33
Monika Winiarska 27.07. g. 07:34 – głos nieważny (podwójny)
Joanna Chojnowska 27.07. g. 07:36 – głos nieważny (podwójny)
10. Krzysztof Wysocki 27.07. g. 9:10

Gratulujemy!