Portret artysty – konkurs w WOAK-u

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje konkurs plastycznym „Portret artysty”, popularyzujący życie i twórczość profesora Andrzeja Strumiłły. Rok 2017 ogłoszono rokiem tego artysty w województwie podlaskim.

Andrzej Strumiłło to znany polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf. Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby ją uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami oraz niezwykle bogatą i różnorodną twórczością. „Zależy nam na tym, aby  młodzi artyści, uczestnicy konkursu, szukali inspiracji w fotografiach, filmach, wywiadach z profesorem Strumiłłą, informacjach medialnych. Portret ma ukazywać więcej niż wizerunek postaci” – podkreśla Krystyna Kunicka z WOAK.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (bez użycia materiałów sypkich), w formacie A3 lub większym. Należy je dostarczyć do 19.05.2017 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8. Wyniki konkursu oraz informacje dotyczące terminu uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.woak.bialystok.pl  1 czerwca 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Portret artysty” www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=101&aiid=7173

Szczegółowe informacje: Dział Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku tel. 85 740 37 15 galeria@woak.bialystok.pl