Mała szkoła z dużą ofertą. Dzień Otwarty w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11

Okazją, by poznać ofertę szkół przed rozpoczynającą się wkrótce rekrutacją są Dni Otwarte. W sobotę (19 lutego) w swoje progi zaprasza SSP nr 11 przy ul. Sienkiewicza 77.

W tym roku szkoła planuje nabór do klas I-IV. Ze względu na bezpieczeństwo gości i nauczycieli, Dzień Otwarty ma inną formę niż w latach ubiegłych.

Goście umawiają się telefonicznie na konkretną godzinę i są indywidualnie oprowadzani po szkole – mówi Agata Baczewska, zastępca dyrektora szkoły. – Oferta szkoły prezentowana będzie w poszczególnych salach.

W jednej z nich zainteresowani mogą poznać styl pracy z uczniem – to tu dziecko i rodzice spotkają się z przyszłą „mamą” klasową. W drugiej sali szkolna rzeczywistość zaprezentowana zostanie w galerii zdjęć, na filmach video i prezentacjach multimedialnych. Kolejna sala wprowadzi dziecko w świat kół zainteresowań i zabaw z prowadzącymi, a w sali świetlicowej czeka je niespodzianka, zaplanowana przez panią prowadzącą zajęcia w świetlicy.

Przyszły uczeń wyjdzie więc ze szkoły nie tylko z pakietem wrażeń, ale i z tym, co sam wykona w czasie tych zajęć – zachęca Agata Baczewska. – Goście będą mogli także porozmawiać z nauczycielami, zapytać o specyfikę szkoły i realizowany program.

SSP nr 11, wchodząca w skład ZSS Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” to szkoła mała i kameralna, ale – jak mówią jej uczniowie i nauczyciele – mająca dużo do zaoferowania.

Tym, co wyróżnia naszą szkołę jest przede wszystkim indywidualne podejście do ucznia, przyjazna atmosfera, otwartość i gotowość do dialogu. W pracy z uczniem dominują metody eksperymentu, warto też wspomnieć o zajęciach dodatkowych, takich jak Odyseja Umysłu, kołach zainteresowań czy warsztatach w terenie. W przytulnych klasach, które liczą do 16 uczniów, łatwiej jest zindywidualizować pracę z dziećmi, a każdy pierwszak ma swojego opiekuna ze starszej klasy, na którego może liczyć – wymieniają nauczyciele szkoły.

Szkoła uczy dzieci samodzielności również w rozwiązywaniu problemów – kadra pedagogiczna stara się na bieżąco monitorować konflikty między uczniami, prowadząc rozmowę w taki sposób, by podopieczni sami doszli do kompromisów. Sprzyja temu brak anonimowości – wszyscy  uczniowie znają się z imienia i nazwiska.

Niewielka liczebność klas, jednozmianowy system nauki i indywidualizacja to główne zalety szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia. Uważnie analizują jego osiągnięcia i mogą szybko reagować, kiedy pojawiają się trudności. Efekty tej pracy są widoczne w wynikach nauczania i sprawdzianach zewnętrznych – dodaje Agata Baczewska.

Dobra baza dydaktyczna ułatwia uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych (tablica multimedialna w każdej sali, ozoboty) i pomocy dydaktycznych.

Szkoła finansowana jest na zasadzie non profit czesne przeznaczane jest na rozwój ucznia i zakup potrzebnego sprzętu. Uczniowie uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych, a starsi uczniowie także w wymianach finansowanych z funduszy europejskich.

Szkoła zaprasza do odwiedzin w najbliższą sobotę 19 lutego, od godz. 10. Kontakt w celu umówienia wizyty pod nr tel. 694455014. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są do 21 lutego

 

 

Autor: Marzena Szwaczko

693400464

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.