To wydarzenie inspirowane międzynarodowym projektem International Babywearing Week, mające na celu promowanie wychowania w duchu zasad Rodzicielstwa Bliskości.