Co roku w mediach pojawia co najmniej kilka zestawień dotyczących rynku pracy. Pewne statystyki od wielu lat są praktycznie niezmienne. Dotyczy to między innymi kwestii opłacalności wykonywania pewnych zawodów. Zgodnie…