Tarczyca jest jednym z najważniejszych organów w ludzkim organizmie. Od jej prawidłowego działania zależy wiele funkcji, zwłaszcza w ciele kobiety. Nie bez znaczenia jest, aby w każdym wieku wykonywać proste…